TOMA - úverová a leasingová

Spoločnost TOMA úverová a leasingová, a.s ukončila poskytovanie úverov na slovenskom trhu. Naďalej sa však venuje správe a servisu úverov u súčasných klientov.

Pohľadávky a nehnuteľnosti na predaj
Copyright © TOMA úverová a leasingová, a.s, tel./fax: 0915 707 075, mobil: 0915 801144, 0915 839907, 0915 707075, email: toma@tomaas.sk